FANDOM


Monster-winter-tauren-large

"Jaký má smysl bojovat za přežití, když nikdo nepřežije? Co jsi ochoten obětovat pro svoji čest, Durme? Svůj život? Můj? Život starého slepého Mahana, který tě vychovával od dětství? Čest je mrtvému k ničemu. Válečník se může vrhnout do bitvy, ze které se nevrátí, ale náčelník je zodpovědný za mnohem víc."

-Náčelník Wintergale

HistorieEditovat

Příchod taunků do NorthrenduEditovat

O historii taunků jako národa mnoho známo není. Již dlouhá léta žijí v Northrendu a o svět za mořem se nikdy nezajímali. Z jejich příběhů a legend se dá ale předpokládat, že se jedná o velmi prastarou rasu. Ve skutečnosti jsou vývojovou větví taurů, která se od svých předků oddělila velmi dávno. Podle taurských pověstí žil kdysi kmen, který odplul na sever a sami taunkové o sobě zase říkají, že přišli z moře. V Northrendu si vybudovali mnoho vesnic v Boreanské tundře, Dragonblightu, Medvědích kopcích, Bouřných horách a ve Skučícím fjordu. Život ve zmrzlé krajině byl tvrdý, ale byl svobodný a taunkové se mu rychle přizpůsobili.

PohromaEditovat

Roanaukicemist

Po staletí žili taunkové ve svých ledových lovištích v míru. Občasné potyčky s vrykuly je příliš nevyčerpávali a jídla bylo i na zmrzlých pláních dostatek. Jenže potom do Northrendu dorazila Pohroma, aby taunky připravila o všechno. Měli sice větší štěstí, než nerubiani, které Pohroma prakticky vyvraždila a zotročila, přesto však nemohli v žádném případě mluvit o vítězství. Hordy nemrtvých je donutily opustit své domovy, zabíjeli je po stovkách a kazili jim půdu přímo pod nohama. Taunkové se museli dát na ústup, výš do hor, kde měli větší pocit bezpečí. Všechno ale bylo pouze dočasné řešení...

Pád Icemistu a příchod HordyEditovat

Icemist

Když do Northrendu dorazily síly Hordy v čele s Garroshem Hellscreamem a Varokem Saurfangem, taunkové sváděli marný boj o své hlavní město, Icemist, které se dostalo pod těžké obležení nerubianů z Azjol-Nerubu. Sám náčelník Roanauk Icemist byl zajat. Taunkové ve chvíli, kdy Garrosh připlul, byli uprostřed evakuací mnoha svých vesnic. Neměli jasno v tom, kam půjdou, ale bylo jim jasné, že pokud zůstanou ve svých domovech, nepřežijí.

Osvobození Roanauka a přijetí do HordyEditovat

Fortheherd

Když se taunkové doslechli o tom, že do Northrendu přijeli také taureni, jejich vzdálení příbuzní, rozhodli se ve svém zoufalství vyslat k Hordě posly se žádostí o pomoc. Zpočátku samozřejmě ani nedoufali, že by mohli i s pomocí Hordy nějak zvrátit výsledky bojů proti Pohromě, rychle se však přesvědčili o moci Hordy. A když se nakonec dobrodruhům vyslaným velitelem Agmarem podařilo vysvobodit z ruin Icemistu zajatého náčelníka taunků Roanauka, důvěra taunků v Hordu tím jen vzrostla. Dokonce natolik, že po svém návratu a zotavení se náčelník Roanauk Icemist zavázal i s celým svým národem ke službě Hordě, která tak získala velmi cenného spojence, neboť taunkové znají Northrend tak dobře, jako málokdo jiný. Společně s novými spojenci sice neodvrátili evakuaci vesnic ani nezískali zpět Icemist, ale dostali naději na světlejší zítřky, pro taunky i pro Northrend.

Náboženství a kulturaEditovat

Taunka

Božstva a šamanismusEditovat

Taunkové jsou příbuznými taurů, ale na rozdíl od nich nemají tak silnou víru v Pramatku Zemi. Místo toho uctívají živly a starobylé válečníky z legend. Stejně tak uctívají lovce a mají i své kmenové bůžky, kteří jim žehnají a ochraňují je.

Co se šamanismu týče, taunkové ho také praktikují, jenže jako v mnoha dalších věcech, i v tomto se liší od svých jižních bratranců. Zatímco tauři respektují přírodu a slušně ji žádají, taunkové si takový luxus nemohli dovolit. Jejich verze šamanství se podobá zotročení elementů. I když k nim chovají úctu, často i násilím je nutí jednat a poslouchat jejich vůli. Není to ovšem stejné, jako zvířecký šamanismus kentaurů, plný nenávisti a hněvu, spíše nucené laskavosti, které musí živly svým pánům prokazovat.

Legenda o Stormhoofovi a Severním větruEditovat

Perith Stormhoof Cover Front

Taunkové s Bouřných hor vyprávějí příběh o tom, jak Severní vítr terorizoval taunky. Z této krutovlády ale povstali dva bratři, Stormhoof a Swiftspear. Tito dva bratři společně našli způsob, jak se z tyranie Severního větru vymanit. Společně sehnali Roh Hněvu elementů, kterým chtěli Severní vítr zničit. Stormhoof pak vystoupal vysoko do hor, až do sídla Severního větru. Jenže vítr na něj čekal a ve chvíli, kdy Stormhoof vyšplhal nahoru, srazil ho opět dolů. Než však dopadl, stačil Stormhoof jednou zatroubit, čímž Vítr málem zničil.

Ne však úplně. Následujících několik staletí sbíral Severní vítr zpět svoji sílu a byl připraven se pomstít. A to tak, že změnil běh času, díky čemuž se na Stormhoofa nejen zapomnělo, dokonce z něj udělal spíše padoucha, než osvoboditele. Toto však neušlo bdělému oku Xarataura Svědka, nesmrtelného druida a služebníka Bronzové letky. S pomocí dobrodruhů, kteří přišli do vsi Tunka'lo, zjistil pravdu. Dobrodruhuům poté zapůjčil Kladivo Příběhů, díky němuž se mohli vrátit do doby Stormhoofa a navrátit historii tak, jak se měla stát. Stormhoof i v této verzi padl za oběť léčce Seveního větru, ale dobrodruh poté zvedl Stormhoofův roh a s jeho pomocí rozfoukal Severní vítr, aby o něm už nikdy nikdo neslyšel a hlavně aby už nemohl nikomu škodit. Ihned poté se časová linie narovnala a taunkové opět znají Stormhoofa jako hrdinu. Nevědí však nic o tom, co se skutečně stalo, ani netuší, že za tohle všechno vděčí starodávnému Xarataurovi.

Obydlí a uměníEditovat

600px-Winter Tauren concepts

Svět taunků je tvrdý a nedává příliš mnoho prostoru ke stavbě honosných hradů a velkých sídel. Místo toho staví velmi dobře izolované stany nebo dlouhé dřevěné domy. Oba typy mají jeden hlavní a celkem pochopitelný úkol: chránit před zimou. Důležitým kritériem je také snadná stavba, protože taunkové se ve svém světě velmi často stěhují a nezřídka jsou u toho jejich staré domy zničeny, takže je třeba stavět znovu. Stavba jednoho takového domu málokdy zabere víc než týden a vydrží dost dlouho na to, aby se v nich dalo pohodlně bydlet. Bývají vyšší, než stany taurů.

Nestává se tak často, ale někdy staví taunkové trvalé město. příkladem je Icemist, který lze nalézt v západním Dragonblightu. Icemist je vystavěný hned pod velkolepými vodopády, jimiž je z poloviny obklopen, čímž jim slouží jako přírodní obrana. Stojí na malém ostrově z černého kamene v řece a do něj jsou zapuštěny všechny pevné základy všech domů. (Stany jako takové zde nejsou.) Trvalé osídlení dovolilo taunkům si svoje domy patřičně vyzdobit, hlavně totemy, kožešinami ulovených zvířat nebo kly.

Umění taunků je prosté. Kočovný způsob života jim nedovoluje tesat sochy do kamene ani malovat pestré obrazy, které by se během stěhování mohly zničit. Místo toho se velmi zdokonalili v umění řezbářství. Jejich nádherně vyřezávané totemy mluví za vše, ale pokud by ani tak někomu nestačily, bude vzápětí ohromen zručností, s jakou jsou vyřezané lovecké příběhy do dřevěných talířů nebo na topůrcích zbraní. Své nejlepší výtvory pak s velkou láskou a umem natírají všemožnými barvami.