FANDOM


"Esarus thar no'Darador' - Budeme sloužit krví a ctí."
How To Roleplay a Human in World of Warcraft RP Guide

How To Roleplay a Human in World of Warcraft RP Guide

Roleplay lidí - English

Historie

Arathor a nástupnické říše

Historie lidí se píše téměř po 3000 let od jejich spojenectví s Vysokými elfy ve válkách proti trollům. Podle nedávných studií pochází lidé z barbarských vrykulů, poloobřích válečníků žijících v Northrendu.  Až do trollích válek byli roztříštěni. Po celá tisíciletí žili hlavně v kmenových společenstvích, dokud je hrozba amanských nedonutila se spojit. Tak vznikl národ Arathoru  a jeho hlavní město: Strom.
Anduin lothar by rzanchetin-d8n5ms0

Anduin Lothar

Ze spojenectví s elfy lidé vytěžili znalost magie a luxusu civilizace. Jejich jednání s dlouhověkými elfy je donutilo cítit se podřadně: stále se měli co učit proti průměrnému elfovi, navíc se elfům nerovnali dlouhověkostí ani spanilostí. Války s trolly je naučily nenávisti k monstrům a divochům a potřebě ovládnout území a svět kolem sebe, přizpůsobit ho svému řádu. Oba tyto vlivy pak vedly k tomu, že se v lidech rozhořela neuvěřitelná ctižádostivost, dosud nevídaná u žádné z ras Azerothu. 

Trávili své relativně krátké životy tím, že se během nich chtěli dozvědět co nejvíc, získat co nejvíc, dobýt co nejvíc, zažít co nejvíc. Studovali magii elfů a dali světu jedny z nejmocnějších mágů. Vybudovali řadu velkých říší (Gilneas na západě, Alterac, Dalaran a Lordaeron na severozápadě, Kul Tiras na jihozápadě a Stormwind na dalekém jihu, arathorský Strom samotný byl přejmenován na Stromgarde). I pro svou početnost a moc to byli právě lidé, kdo byl centrem moci v Azerothu ve chvíli, kdy Temným portálem poprvé přišli orkové. Byli to lidé, na kom spočinul zrak Plamenné legie.

První válka

Příchod orků byl počátkem První války. Její důsledky byly tak zdrcující, že se stala bodem zvratu, od kterého lidé počítají „Věk chaosu“ a odkdy opustili starý "králův kalendář" (který se používal od Založení Stormwindu 592 let před příchodem orků a ještě stále jej lze nalézt v některých úředních dokumentech z jihu). 

Artwork-khadgar1-large

Khadgar

Orkové vyplenili Stormwind a regiony kolem, král Llane byl zavražděn a během 4 let dokázala Horda donutit přeživší včetně mladého prince Variana Wrynna k úprku až za moře na sever, do Lordaeronu, kde se vůdci sedmi království po staletích rozdělení opět spojili do Aliance Lordaeronu.

Více informací k První válce naleznete zde.

Druhá válka

Během druhé války se orkové tlačili na sever přes Kul Tiras a Arathor a snažili se dobýt i Lordaeron, ale lidé se opět spojili s Vznešenými elfy a trpaslíky a posílili tak starou Alianci. Dokázali zahnat orky zpět až k Temnému Portálu a během toho znovu dobýt Stormwind, i když při tom ztratili Lva Azerothu, posledního z královské linie Arathoru. Temný portál byl uzavřen za pomoci mága Khadgara. Téměř 14 let se zdálo, že nejhorší katastrofa v dějinách lidstva byla odvrácena a lidé a jejich spojenci byli vítězní. Zbytky orků byly zajaty a umístěny do internačních táborů, kde později propadli letargii.

Napětí mezi královstvími ale sílilo, jak rostly náklady na udržení Aliance a internačních táborů. Gilneas a Stromgarde odmítli platit zvyšující se daně a Alianci opustili, následovali tak elfího krále Anasteriana, který Alianci vinil z toho, že dopustila, aby orkové a draci vypálili elfí lesy, zatímco elfové bránili lidská města.

Více informací k Druhé válce najdete zde.

Třetí válka

Další katastrofa přišla ve chvíli, kdy království Lordaeronu zdecimoval záhadný Mor nesmrti, který zabil tisíce lidí a proměnil je v nemrtvé služebníky Krále Lichů. 

Artwork-uther-the-lightbringer1-large

Uther Lightbringer

I sám lordaeronský princ, Arthas Menethil, podlehl jeho manipulaci, zavraždil svého otce, zničil Quel'Thalas i jeho Sluneční studnu a odcestoval na sever do Northrendu, kde splynul se svým pánem. Dalších pět let dřímal na Ledovém trůnu, spřádal plány a budoval svá vojska.

Rozpoutání Moru nesmrti bylo pouhou přípravou na invazi démonické Plamenné legie, způsobem, jak jí předem odstranit z cesty nejmocnější možné nepřátele: lidi z Lordaeronu, elfy z Quel'Thalas a mágy z Dalaranu. Když Plamenná legie znovu udeřila, lidé se opět spojili s ostatními rasami, aby zvítězili i ve Třetí válce, v bitvě na hoře Hyjal... i když za cenu mnoha ztrát.

Více informací ke Třetí válce je zde.

Obnova po Třetí válce

Od pádu Lordaeronu je nejsilnější baštou houževnaté lidské rasy království Stormwindu. 

Aliance, nyní složena z mnoha ras, je vedena králem Varianem Wrynnem a jeho lid se pevně drží principu cti a spravedlnosti, zatímco brání své rodiny a usedlosti. 

Přestože patří lidé k nejmladším rasám Azerothu, čelili mnoha výzvám s odolností a houževnatostí, kterou se vyrovnají trpaslíkům. Díky své relativně krátké době života jsou početní, přizpůsobiví a ctižádostiví, schopni rychlé obnovy i po zdrcující porážce a ze všech národů se jim v proměnlivém a nebezpečném světě daří nejlépe.

Severská kampaň

5a55d3d78038187843bf320c0659e439

Tirion Fordring

V uplynulém roce Aliance vyslala svá vojska vedená Bolvarem Fordragonem do Northrendu. Jejich úsilí nakonec skončilo porážkou Krále Lichů a zničením valné většiny Pohromy. 

Válka sice skončila vítězstvím, ale když bylo vše vyřčeno a dokonáno, dopočítala se Aliance 50,000 ztracených životů... to je, jako by celá čtvrtina království Stormwind najednou zemřela. 

Na krutém severu čelila Aliance nejen Pohromě, ale i neustálým útokům ze strany Hordy. 

Ano, Král Lichů byl poražen, ale vítězství se zdá rovno porážce, když si uvědomíte, kolik lidí ho vykoupilo svými životy... včetně králova nejdražšího přítele, Bolvara. 

Zdá se, že pro lidskou rasu nastává konečně po desítkách let doba klidu, kdy si může "vydechnout". Bude tomu skutečně tak?

Vzhled a povaha

Lidé jsou rozložitější a menší postavy, než elfové, ale vyšší a štíhlejší než trpaslíci (u muže obvykle cca 180 cm a 90kg), s variantami pleti od alabastrově bílé po nejtmavější eben, závislé na podnebí, které obývají.

1368684728 1

Ženy jsou drobnější než muži a mají širší boky. Vlasy lidem šediví věkem či vlivem nemoci, jinak se vyskytují od blond přes hnědou, černou a odstíny rezavé. Jejich oči bývají modré, zelené, hnědé či šedé a nevydávají žádnou vlastní záři jako u elfů, jen pokud jejich majitel vládne mocnou magií.

Muži obvykle nosí krátké pěstěné bradky a ženy dlouhé vlasy, krátké účesy nejčastěji vidíte u těch, které zasvětily život boji.

Lidé obvykle dospívají a opouští svůj domov kolem 17-18 let a dožívají se kolem 65 let. Někteří hrdinové ovšem přežili i déle.

Lidé jsou přirozeně hrdá a ambiciózní rasa se silným smyslem pro triumf. Najdou se mezi nimi jedinci arogantní, příliš fanatičtí, ješitní. Stejně tak často ale potkáte lidi konající vznešené a šlechetné skutky. Z rasy lidí pochází právě proto nejznámější hrdinové i padouši nedávné historie.

Většina lidí je spokojená ve společnosti, které vládne řád a spravedlnost... prý to vyplývá z pohádek, které si povídala u ohňů na severu mladá rasa lidí, bojující o přežití a zásoby, které jim zanechali vrykulští rodiče, jež je opustili. Mezi hrdiny, o kterých si četli ze starých svitků, byl i legendární vůdce Tyr, paragon řádu a spravedlnosti, který obětoval svou pravou ruku v boji proti nepředstavitelnému zlu, a i když bylo v jeho moci si ruku nahradit potom, co boj skončil, místo toho ji nahradil sevřenou pěstí z nejčistšího stříbra. Ukázal všem, co ho následovali, že řád a spravedlnost se dají docílit jen za cenu osobních obětí, které každý učiní.

Tcg-series2-099-large

I přes touhu po řádu, která existuje mezi lidmi, některé skupiny se od tohoto rysu lidské rasy odchylují, nejčastěji v dobách nouze a nejistoty.

Již před Třetí válkou byli lidé v Lordaeronu strženi k tomu, aby se přidali ke Kultu Zatracených. Další důkazy tohoto popření tradiční hodnoty jsou bandité, piráti a fanatici.

Lidé jsou plni neuvěřitelných ambicí a vášní, jejich touha po moci a znalostech, vnitřní oheň a odhodlání, to vše vedlo k tomu, že nejmocnější mágové nedávných dob pocházeli z řad lidí, stejně tak nejmocnější uživatelé Světla svatého. 

Společnost a kultura

Lidská společnost je spíše patriarchální (rodové jméno se dědí po otci) a manželství i rodičovství je v určitém věku očekáváno od většiny lidí. Samotný obřad probíhá před místními autoritami či v chrámu. 

Goldshire TCG

Goldshire

Většina lidí má sourozence, protože plodnost a rodina jsou důležitou součástí lidského života a kultury, i když rodinu občas mohou na druhé místo odstrčit jiné priority jako jsou pomsta nebo mocenské či jiné ambice.

Lidé nejraději žijí ve vsích, městech a městských státech, zřídkakdy se usadí na úplné samotě. Jen pár z nich chápe úctu, jakou přírodě projevují taureni a noční elfové.

Nejchudší existence mezi lidmi bývají bandité, žebráci, nájemní vojáci a rolníci/farmáři.

Lidská města jsou obrovská a plná života, zásobovaná z farem, dolů a pil mimo své hradby. Uvnitř měst obchodují kupci se zbožím z dovozu, zatímco řemeslníci zpracovávají suroviny na požadované výrobky a nebo poskytují různé služby. Úředníci všem přidělávají starosti svými pokusy udržet řád (čti namastit si kapsy) a všude strkat prsty.

Na vrcholu pomyslného žebříčku sedí šlechta, která ze svých hradů činí důležitá rozhodnutí a spravuje celá území. Šlechtou se obvykle rozumí vzdělaní a majetní lidé starého jména pocházejícího ještě z dob Arathoru. Samozřejmě existují i bohatí "prostí" občané jako zbohatlí obchodníci či úředníci a naopak zchudlí aristokrati, kteří nemají nic, než své rodové jméno.

A pak zde jsou mágové a církevní učenci, kteří se musí dlouhá léta vzdělávat, než dosáhnou respektu a kýženého vlivu či moci. 

Řeč

Lidé hovoří Obecnou řečí, ale mohou znát mnoho dalších, protože často jednají s ostatními rasami.


Vztahy v rámci Aliance

Již od dob Arathoru jsou ze všech ras Azerothu lidem nejbližší trpaslíci. Svou povahou, vírou i zvyklostmi, znalostmi metalurgie a techniky, svou láskou k pivu a vyprávění příběhů.
1387435550 2

Stejně tak lidé respektují gnómskou šikovnost a vynálezy i jejich loajalitu Alianci - mnoho lidí opakovaně pomohlo gnómům v jejich snaze získat zpět Gnomeregan.

Elfové jsou pro lidi zdrojem záhad a frustrací z toho, že je nemohou pochopit - hlavně noční elfové, kteří se k Alianci připojili teprve nedávno. I tak ale respektují odhodlání nočních elfů v boji proti Legii a Pohromomě, stejně tak všechny jejich snahy o obnovení zničeného Azerothu. Podobná je situace u Vznešených elfů, kteří je naučili magii a se kterými vybudovali město Dalaran.

Lidé respektují draenejskou víru ve Světlo a stejně tak ctí jejich věčný boj proti Plamenné legii.

Co se týče vztahů s ostatními lidmi, většina běžné populace nenávidí zlodějské bandity z bratrství Defias, piráty a loupežníky ze Syndikátu.

Na druhou stranu městské státy mimo Stormwind (Westfall, Duskwood, Redridge) si po dlouhé králově nepřítomnosti připadají zanedbané a bez pomoci. Mnoho lásky k monarchovi a hlavnímu městu v nich nenaleznete.

Lidé mají dar formovat spojenectví a vždy z nich vytěžit to lepší, než druhá strana, i když skončí (viz získání magie od Vznešených elfů). Lidé jsou stejně posedlí mocí jako sin'dorei, ale narozdíl od elfů věří, že moc pochází z loajality ostatních lidí, ne z magie. Proto také lidé trestají zradu přísněji, než ostatní zločiny. A proto jim ani moc nezáleží na tom, jestli jste jiná rasa, dokud jim jste věrní a pracujete jako jejich spojenec (snad vyjma tajemných kaldorei, vůči kterým i jejich motivaci pro členství v Alianci jsou podezřívaví).


Draenei

38443823f99b2a6a7a9153481d545e29-d3eg1ke
Asi nejzávratnější bleskové spojenectví v historii Azerothu: draenei měli tu výhodu, že je předcházela jejich pověst, jakožto čestného národa uctívajícího Světlo Svaté, nepřátelé démonických orků z Outlandu.

A přesto právě jejich víra ve Světlo nakonec může být jablkem sváru - draeneiské pojetí víry ve Světlo se od lidské liší. Šlo by to všeobecně přirovnat k rozdílu mezi protestanty a katolíky: draenei vidí svou víru jako cosi osobního, okamžitého, ikonického a velmi blízkého a hmatatelného. Lidé oproti tomu staví katedrály, Světlo je pro ně filozofií a pro některé je až příliš abstraktní, neosobní, vzdálené a institucionalizované (viz Církev Světla a všechny další i heretické řády). Přese vše ale lidé vidí draenei jako ty nejčestnější ze všech bytostí a to jim je na nich drahé a hodné obdivu.

"Hele, chlapi, těch modrých hochů se není třeba bát. Bojoval jsem po jejich boku už dříve - a oni se o vás v boji starají, jako byste byli jedním z nich. Modlil jsem se s nimi, mluvil s nimi, stál jim po boku proti Hordě. Sice bych jim nedal pusu, protože chapadla, a taky bych nejedl to jejich divné jídlo, ale jinak to jsou fakt bratři ve zbrani!"

Trpaslíci

Tcg-series1-056-large
Aliance mezi lidmi a trpaslíky vznikla v předvečer Druhé války a trvá od těch dob, trpaslíci bojovali po boku lidí v každém velkém konfliktu. Jejich kultury, víra, vědění byly sdíleny a jsou propojené, ve Stormwindu existuje celá trpasličí čtvrť a jejich hlavní města spojuje podzemní dráha. O loajalitě trpaslíků nikdo nepochybuje a většina lidí je bere přátelsky... a tak trochu jako další lidi, jen s krátkýma rukama a nohama (což je sice mylná, ale neškodná představa). 

Jeden malý problém tu ale je: zemští a jejich historie. Historie o původu lidí z vrykulů a podobné věci, které trpaslíci vyhrabali na dalekém Severu. Většina lidí to má za nesmysly a odmítá to poslouchat. Ale přesto... šeptanda již započala... a někteří z řad lidí ji vidí jako možný důvod, proč se od nich trpaslíci nakonec oddělí.

"Jo tak kotvíme v Menethilu a čekáme na náklad a najednou se jeden z těch místních zevlounů začne navážet do Stonefista, nadával mu do kamenožroutů a lávacucačů a já nevím... tak se posádka zvedla, že se našeho trpaslíka zastaneme, ale Stonefist byl rychlejší, skočil a napálil to do toho chlapa rovnou z fleku. Hlavičku. A měl na sobě ještě pořád svojí helmu, víš co, všechny ty bodce a tak... Přísahám že nám smíchy málem odpadly zadky, nemohli jsme se zbytek plavby přestat smát!"

Gnómové

1366870093 8
Věří lidé gnómským vynálezům a vylepšením? U Světla, nikdy! Ti prckové chtějí zkombinovat vrtačky a vidle, aby to úplně nejlépe vrtalo a hrabalo najednou, ale většinou to jen hrabe, než to bouchne. Lidé by byli nejraději, kdyby gnómové dál chrlily své válečné stroje, na které jsou zvyklí, ale přestali vymýšlet další nesmysly.

Ale věří lidé gnómům? Absolutně. Protože gnómové jsou lidem věrní jako psi a každý člověk už pochopil, proč jim nemohli přijít na pomoc v době, kdy jejich vlastní město skončilo jako cíl invaze. A lidé věrnost splácí, takže se budou bít za každého gnóma.

"Ne, že bych nevěřil tvému vynálezu nebo té strategii, samozřejmě si myslím, že by bylo strategicky výhodné nepřátele obklíčit a zaútočit na ně i zezadu, ale co se týče toho, abych se nechal vystřelit pružinovým, střelným prachem poháněným katapultem... víš... co zkusit nejdřív nějakou lehčí váhu? Třeba támhle trpaslíka?"

Noční elfové

Commission our family by mischiart-d8x5yx5
Není důvod jim nevěřit, od doby, kdy vstoupili do Aliance, již uběhlo pár let a prokázali se být věrnými a spolehlivými spojenci. Jen... musí být tak zatraceně rezervovaní a odtažití?

Lidé jsou zvyklí vše sdílet a elfové si vše schovávají sami pro sebe na svém velkém stromě nebo ve stínu lesa.

Lidé milují rozruch a potíže i slovní výměny a družení se. Noční elfové se slušně usmějí, vyhnou se hádce i o věcech, se kterými nesouhlasí, a žijí si někde stranou od lidských hospod. A tak se jim kaldorei zdají doopravdy jediným osamělým ostrovem v Alianci, který je i není jeho součástí. A přesně po takovou mez jim i věří.

"Uslyším ještě jednu hloupou poznámku o kaldorei v téhle jednotce a budete týdny loupat brambory všichni! Kaldorei jsou nejlepší lučištníci Aliance a kryjí nám záda! Odchod! Kapitáne Smithi, na slovíčko... kapitáne, dohlédněte na dlouhouché a zajistěte, aby nám ta záda fakt kryli. Jasné?!"


Vztahy k Hordě

Lidé se spojili před pár lety s orky, aby vzdorovali Plamenné legii na hoře Hyjal. Jakmile byl společný nepřítel poražen, vrátili se ke starým svárům. 

Snowfight-02-large

I když se vůdci Hordy a Aliance respektují, podobné vztahy nejsou na úrovni běžných vojáků a obyvatel zvykem.

Lidé se bojí orků, zvláště ti, kteří je viděli zničit Stormwind a Arathor, někteří jsou jejich zapřísáhlými nepřáteli a nevěří, že se Horda od dob První války jakkoli změnila.

Stejně tak je lidská nenávist hluboká k Opuštěným, kteří nyní ovládají jejich milované Severní říše, kde se velká část z nich narodila a vyrostla... a další zde nalezli azyl v dobách nejhorších.

Lidé chtějí Lordaeron zpět a král Varian se o tom vyjádřil dost jasně. A Opuštění se svou královnou jim stojí v cestě.

Tcg-series4-160-large

Lidé nemají důvěru k taurenům, protože se spojili s divošskými orky, ale dokáží je přijmout jako členy Cenariova kruhu. I přesto je mají za barbarské divochy.

Trollové byli již od dob Arathoru pradávným nepřítelem lidské rasy, o nějaké důvěře v ně u lidí nelze ani hovořit. Mrtvý troll je dobrý troll.

Lidé se zřídkakdy mísí s jinými rasami, ale je známo pár případů manželství, ze kterých vzešli půlelfové (paladin a generál Turalyon a Alleria Windrunner, kteří měli syna Aratora; Rhonin z Kirin Tor a Vereesa Windrunner a jejich dvojčata... a mnohem méně slavný příběh Tamary Wobblesprocket, lidské ženy, která je vdaná za gnóma).

Pokud jste někdy uvažovali, které rasy z Hordy se lidé bojí nejvíce, rozhodně se zadívejte na sever Východních říší. Nejsou to orkové, ani přes roky trvajících bojů a zničení Stormwindu. Nejsou to Opuštění, ani po Pohromě a pádu Lordaeronu. Nejsou to trollové ani po historii trollích válek s Arathorskou říší. Ne. Pro většinu lidí bude nejhorším nepřítelem rasa, kteoru zmíním jako první.

Krvaví elfové

Commission naiya and isirion by mischiart-d95b6hl
Orkové jsou nenávidění a obávání, ale pro většinu lidí jsou jen brutálními monstry neschopnými větších aliancí. Trollové jsou roztříštění. Opuštění jsou také monstra, ale při pohledu na ně člověk cítí lítost nad ztrátou přátel, rodiny a Lordaeronu. Ale Krvaví elfové!

Sin'dorei bývali kdysi spojenci Aliance, než šli a spojili se proti ní s démony!

Že to není pravda a nebylo to tak? Samozřejmě, že nebylo. Ale je to verze pravdy, ve kterou pravděpodobně bude věřit většina lidí. Po tom, kam až Kael'thas dovedl Sin'dorei, neexistuje zlo, kterého by podle lidí nebyli Krvaví elfové schopní. Nevymyslíte drb, který by byl dost nechutný, zlý a hnusný, aby mu lidé neuvěřili, pokud se týká Krvavých elfů.

Smrt maršála Garithose i jeho politika před ní je pro lidi z jihu zahalena tajemstvím: Garithos pro ně byl hrdina a poslední přeživší vojenský vůdce Lordaeronu. A pokud věřil, že mají Krvaví elfové být za svou zrůdnost popraveni, měl k tomu jistě pádný důvod, jak dobrý muž věřící ve Světlo.

Pravdou je, že si lidé mysleli, že Vznešené elfy a Krvavé elfy znají. A nyní ví, že o nich netuší zhola nic. To je příliš hořká pilulka pro většinu z nich.

"Pobijte je všechny! I ženy a děti! Ukažte jim, co dělá Aliance se zrádci!!!"

Orkové a trollové

Almak by lihony-d6q5p9c
Lidé mezi těmito dvěma rasami příliš nerozlišují, hlavně proto, že od Druhé války s nimi vždy bojovali jako s jedním nepřítelem.

Samozřejmě, znají již dlouho Amanské kmeny, proti kterým se spojili s quel'dorei v Trollích válkách, stejně ta kmen Darkspear nebyl součástí Hordy v Druhé válce, ale kolik lidí to asi rozlišuje a kolik prostých lidí to asi zajímá?

A tak vnímají obě rasy stejně: brutální monstra, primitivové, kteří povraždí každého, kdo jim přijde do cesty a nechávají za sebou jen spálenou zemi. Ti druzí jsou k tomu navíc kanibalové, praktikují odporné voodoo, obětují živé a hanobí ostatky mrtvých.

Veteráni bitvy o Hyjal budou mít asi rozumnější názor, ale ani oni patrně mezi oběma rasami nebudou činit tak velký rozdíl  - vidí je jako schopné nepřátele, ač divochy, se kterými se vyplatí alespoň nějaké příměří. Jako mnohem větší hrozbu pak vnímají Pohromu a Plamennou legii. 

"Zadržte! Máme hlášení o Pohromě blížící se z jihu, dokud nám jej nepotvrdí posel jižní jednotky, je tu možnost, že budeme muset tuhle pozici bránit proti Nemrtvým! Kdokoli, kdo do té doby vystřeli na orka ze severu, se zhoupne na provaze!"

Taureni

86ee5afa5f2713de47900f1c3345e144
Lidé mají s taureny podobný vztah jako trpaslíci - neznají je dlouho, nebojovali o stejná území, necítí k nim tolik zášti jako ke zbytku Hordy. Navíc lidé jsou diplomaté a taurení klidný přístup ke konfliktům jim je sympatický.

Kdyby existovala šance na trvalý mír s Hordou, patrně by některé z lidí napadlo zkusit jej nejdříve vyjednat s taureny (asi by se divili, kdyby povahu těchto zdánlivě mírumilovných bojovníků a lovců poznali blíže).

V boji jsou taureni respektování pro svou velikost, rychlost, schopnost překvapení a drtivost, i proto jsou často cílem lidí první - není to založené na nějaké historii rasové nenávisti. 

"Střelci! Miřte prvně na ty velké, jestli se dostanou k naší první linii, je z ní sekaná! Ve jménu Světla chci z nich jehelníčky dřív, než doběhnou, není snad tak těžké je zasáhnout, jsou velcí jako krávy! Palte! Do nich, sakra, ne vedle!"

Opuštění

Sylvanas by bilkaya-d923hxp
Hořký hněv, hrůza, neskutečný smutek. Lidská rasa viděla jedno z nejskvělejších království Aliance padnout před Pohromou, navíc právě království, které se jim samotným stalo útočištěm v době, kdy orkové zničili Stormwind. Ta rána je stále čerstvá, bolestivá a hluboká. Lidé dobře vědí, jak blízko byli k úplnému vyhlazení rukou Pohromy - a jen její rozštěpení tomu zabránilo.

Bojovat s nemrtvým je pro člověka těžké emočně i pudově: víte, že rvete na kusy něco, co bývalo lidskou bytostí, ale nyní je jen hroudou vzteklých kostí, svalů a hnisu. Málokterý člověk, i když si je vědom toho, že se nemrtví dělí na Opuštěné a ty ostatní, toto dokáže emočně oddělit ve chvíli, kdy nemrtvému čelí tváří v tvář. I proto jsou Opuštění jeden z hlavních důvodů, proč lidé Hordu pokládají za zlou. Ke všemu je vede jedna ze zrádné rasy Vznešených elfů. Kdykoli mohou, zkusí je i jejich usedlosti spálit na popel.

"Naházejte těla na hromady a spalte je! Zvedli se jednou, nevíme, kolikrát to ještě udělají. Pro jistotu všem usekejte hlavy! Pak půjdeme a vypálíme tu jejich shnilou vesnici! Ani jedna budova nesmí zůstat stát!"


Víra

Lidé věří ve Světlo svaté, staví ve svých městech katedrály, kostely a kaple a jejich kněží káží svým ovečkám, léčí zraněné, utišují unavené a nemocné a bojují proti tomu, co pokládají za zlo.

Tcg-series6-014-large

Lidé mají i řád svatých bojovníků, paladinů, kteří slouží Světlu svatému a jeho jménem ničí zlo, kdekoli na ně narazí.

Každý z tohoto řádu paladinů (Stříbrné ruky) je zcela odevzdán obraně lidí a nevinných a dodržuje Tři ctnosti víry.

Před Arathorem a vzestupem uctívání Světla měly pradávné lidské kmeny primitivní náboženství založené na přírodní magii a podobné druidismu, ačkoli sami nikdy druidy nebyli. Toto náboženství se nyní dochovalo již jen v izolovaném Gilneasu u takzvaných "čarodějek sklizně".

Magie a věda

Lidé mohou praktikovat magii arkánní i božskou, jediný, kdo se jim v Azerothu v obou vyrovná jsou vznešení elfové, krvaví elfové a draenejové.

Jaina-proudmoore2-large

Jaina Proudmoore

Magii světla používají k léčení, magii arkány k tvorbě a obnově v dobách míru a k destrukci v dobách války. 

Vzhledem ke své krátké době života ale lidé tíhnou k magii, která je "silnější" a má větší efekt při potřebě kratší doby studia, přípravy a morálních restrikcí (jako magie orkských nekrolytů), přestože se na učení a používání magie snaží Kirin Tor od pradávna uvalit omezení a stanovit zákony pro její využití k dobru a rovnováze světa.

"Snadými" a zakázanými školami magie myslím nekromancii a felovou magii... na obě dvě je pohlíženo jako na zločiny trestatelné smrtí, vzhledem ke zkušenostem, které s těmito druhy magie lidská rasa má.

Co se týče technologie, lidé ji chápou dobře, ale zdaleka ne tolik jako trpaslíci a gnómové, dá se říci, že práce lidských inženýrů je proti jejich "vzrůstově menším" spojencům téměř k smíchu. I proto si jich tolik váží, během válek to byli oni, kdo je zásobil artilérií, metalurgií a strojařinou potřebnou k dosažení vítězství... od vzducholodí a helikoptér po obléhací stroje či gnómské "metro" spojující Ironforge a Stormwind - Deeprun Tram.

Umění války

Lidská architektura je mnohem méně pohledná a libá oku, než architektura elfů - používá přímé hrany a ostré úhly, jednoduchý materiál jako kámen, cement a dřevo. Lidské stavby jsou ale odolnější vůči poškození než většina elfích nebo hordských (i když kam se hrabou na trpasličí bytelnost).

RoyalGuardianJameson

Oproti gnómím a trpasličím stavbám se ale lidské pevnosti a hradby dají postavit rychle a bez komplikovaného plánování či hloubení v zemi, což je další z jejich nepopiratelných výhod.

Lidské základny je těžké dobýt, jejich zdi jsou silné a vysoké, ze strážních věží vidí daleko a zasypou je deštěm střel z balist, katapultů a kuší. Již během Druhé války Horda ztratila nejvíce bojovníků, když se pokoušela dobýt hlavní město a byla pokosena, než se přiblížila k hradbám.

Lidský způsob boje spoléhá na trénované pěšáky v těžké zbroji a s velkými štíty, rychlé rytíře na silných koních a s dlouhými kopími, linie, za kterými se skrývají elfí lučištníci, trpasličí střelci, gnómí mágové a léčitelé. Nejobávanější jednotkou aliance bývají právě mocní paladinové, kteří bojují s nepřáteli nejen svými zbraněmi, ale také požehnáním Světla svatého.


Významní hrdinové i zloduši

Lidská rasa dala Azerothu ty z největších osobností za poslední desítky let, které v mnohém ovlivnili, kterým směrem se budou dál odehrávat dějiny. Pokud namátkou vyjmenujeme některé z nich, dokážete sami odhadnout, kdo je padouch a kdo hrdina?

Anduin-wrynn2-large

Princ Anduin a král Varian Wrynn

Thoradin, Sir Anduin Lothar, Král Llane Wrynn, Turalyon, Bolvar Fordragon, Uther Lightbringer, Admiral Daelin Proudmoore, Aegwynn, Medivh, Král Terenas Menethil II, Arthas Menethil, Král Varian Wrynn, Princ Anduin Wrynn, Highlord Alexandors Mograine, Darion Mograin, Antonidas, Rhonin, Jaina Proudmoore, Khadgar, Highlord Tirion Fordring, Alonsus Faol, Saidan Dathrohan, High General Abbendis, Edwin Van Cleef, Danath Trollbane, Thoras Trollbane, Dalen Trollbane, Kel'Thuzad, Aiden Perenolde, Král Genn Greymane, Grand Marshal Garithos, Arcibiskup Benedictus, Nielas Aran, Nathanos Blightcaller, Arugal, Sally Whitemane, rod Barovů, Modera, Aedelas Blackmoore, Lord Jorah Ravenholdt, Fleet Master FIrallon, Aurius Rivendare, Darkmaster Gandling... a budete znát mnohé další.Ať už se rozhodnete v roleplay být cokoli: rytířský ochránce, namyšlený mág, zachmuřený démonolog, soucitný idealista, dvojitý agent bez skrupulí, otrávený aristokrat, který už vše viděl, paličatý šermíř bez pudu sebezáchovy, venkovský balík s IQ tykve či věčně udivené nemehlo z klášterní školy, myslete na jedno... 

...přestože byla lidská rasa Azerothu mnohokrát poražena, ukázala, že se prostě nepoloží a nenechá svět, aby ji převálcoval. Stále dokola ukazuje, že lidé mají vůli a odvahu se spojit v nejhorších situacích a vzepřít se komukoli, kdo je ohrozí.

RP člověka se možná zdá snadné a jasné, ale rozhodně je jedno z nejzajímavějších, které mohou rasy Warcraftu nabídnout... právě pro to množství událostí, které se v lidských říších odehrály za posledních 27 let. Pokud si přejete dál číst o tipech na RP člověka z Azerothu, pokračujte zde.

 • Varian Wrynn vs Garrosh Hellscream
 • Lady Katrana Prestor
 • Paladin
 • Anduin Wrynn, Bolvar Fordragon, Katrana Prestor
 • Jaina Proudmoore
 • Anduin Lothar
 • Nielas Aran
 • Medivh
 • Šarlatový křižák
 • Weldon Barov
 • Černokněžník
 • Danath Trollbane
 • Začínající nekromant
 • Nejvyšší inkvizitorka Sally Whitemane
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.