FANDOM


The Great Kodo - With Vocals! - World of Warcraft (WoW) Machinima by Oxhorn

The Great Kodo - With Vocals! - World of Warcraft (WoW) Machinima by Oxhorn

Kodo Beast cinematic

"Kodo je opora našeho lidu. Kamkoli Horda jde - v obchodu, osidlování nebo ve válce - vždy s ní jde mocný kodo."

Základní údajeEditovat

Třída: Savcovitý plaz

Stupeň civilizace: Zvíře

Přizpůsobení: Pozemní život

Sociální chování: Stádo

VzhledEditovat

Kodo je obrovský plaz s některými znak savců. Barva jeho kůže bývá zlatá, hnědá nebo šedá. Vzácně se vyskytují i bílí kodové, například v Desolace, a kentauři je považují za nositele zkázy. Na délku měří i sedm metrů a na výšku 180 centimetrů až dva a půl metru. Jejich tělo je velmi svalnaté a dokáže snést vysokou zátěž. Kodo má na svých zádech velký hrb, přímo nad plecemi, který první taurové-jezdci používali k přidržování. Na konci podlouhlé tlamy má velký roh ve tvaru Y. Zároveň ale existují i druhy, jenž mají dva nerozeklané a špičaté rohy. Ve skutečnosti je to kost, jak můžete vidět na mnoha lebkách roztroušených po celém světě. Jejich kůže je velmi hrbolatá, tlustá a bez chlupů, kromě druhu kodo srstnatý, který se od ostatních druhů odlišuje hustou srstí. Jejich oči jsou malé a lze z toho usuzovat na slabý zrak kodů, stejně jako jejich sluch. Orientují se spíše pomocí čichu a vibrací země. Na nohou mají tříprstá kopyta.

Kodo Bull

PotravaEditovat

Kodo se všeobecně považuje za býložravce, který spásá traviny Mulgoru a Pustin. V říši zvířat je to však velký labužník. Vyhlášená je například jejich obliba v dýních z Východních království, což je velmi podivuhodné, vzhledem k tomu, že dýně není běžnou součástí potravy kodů a vlastně ve Východních královstvích nikdy nežili. Stejně tak dýně se nevyskytuje na Kalimdoru. Tyto dva druhy by na sebe neměly být vůbec zvyklé. Jiný příklad je specifická ovíjivá rostlina z kráteru Un'Goro, kterou kodové taktéž zbožňují.

Během Třetí války se v tomto ohledu ale dělo něco nečekaného. Kodové, darovaní Cairnem Bloodhoofem orkům, se vzepřeli přírodě. Doposud považovaní za býložravce se vrhali mezi řady nepřátel, kde požírali své protivníky vcelku. Z toho můžeme soudit, že pokud je kodo ohrožen, neváhá bojovat svou tlamou a hltat útočníky. Jeho žaludek to pravděpodobně ustojí.

1923053

Sociální chování a soužití s tauryEditovat

Kodo je na plaza nebývale společenský. Obvykle tvoří stáda mezi pěti a padesáti kusy. Tento počet záleží na aktuálním množství potravy. Stádu velí obvykle nejstarší samice, byly ale zahlédnuty i případy, kdy stádo vedl starý samec.

Mnohem zajímavější je soužití kodů s taury. Taureni totiž sice kody loví pro svoji obživu, zároveň k nim ale mají velkou úctu. Používají je jako svá nákladní i jezdecká zvířata a často se díky své dlouhověkosti dědí z generace na generaci. Jsou též součástí mnoha taurských příběhů a mají své místo i v legendách o Pramatce Zemi. Podobně jako taurům kodové slouží i goblinům jako nákladní muly nebo orkům jako válečný stroj.

Family kodo by marindashy-d7z14u6

VýskytEditovat

Krom taurských vsí a měst se kodové běžně vyskytují na rozlehlých pláních. Jejich velká těla a stáda zaberou mnoho prostoru. Kvůli své velikosti mají jen málo přirozených nepřátel, s výjimkou kentaurů, velkých smeček hyen a příležitostných taurských loveckých part. Nejčastěji je můžete nalézt na zlatých pláních Mulgoru, v Pustinách a v Desolace. Taurská legenda praví, že pokud starý kodo cítí, že brzy zemře, oddělí se od stáda a vydá se na poslední velkou pouť do Desolace, kde na místě zvaném "Kodí hřbitov" zemře a jeho tělo tam zetlí.

DruhyEditovat

Za dobu existence koda se vyvinulo hned několik odlišných druhů.

Kodo

Kodo MulgorskýEditovat

Původem z plání Mulgoru, kodo mulgorský je velmi oblíbený mezi taury jako jezdecké zvíře. Je krotší než jeho ostatní příbuzní, což z něj dělá snadno ochočitelné zvíře. Tauři ho neloví, (nebo aspoň ne tak často) protože pro ně má mnohem větší hodnotu jako společník než jako jídlo.

Kodo PustinnýEditovat

Větší příbuzný koda mulgorského. Kdysi zaujímal jeho místo v žebříčku taurů a byli to právě kodové pustinní, které náčelník Cairne daroval Thrallovi, nicméně doba se změnila a z koda pustinného je dnes spíše lovná zvěř.

  • Kodo Srstnatý
  • Kodo Mulgorský
  • Kodo Pustinný
  • Kodo Válečný
  • Zkrocený Kodo Pustinný

Kodo VálečnýEditovat

Jediný vyšlechtěný druh. Je to dílo orků, kteří potřebovali silné kody do války, proto vyšlechtili z dnes již vyhynulého koda divokého tento druh, který se vyznačuje právě ony dva špičaté nerozeklané rohy na nose. Jsou mnohem divočejší a mají charakteristický řev, který dává jeho nepřátelům najevo, že zkáza se blíží.

Kodo SrstnatýEditovat

Velká trofej a vzácný druh. Kodo srstnatý je nejčastěji k vidění na jihu Pustin, ale je velmi obtížné ho najít. Vyznačuje se tím, že na rozdíl od ostatních druhé jeho tělo pokrývá hustá tmavá srst. Právě díky němu jsou kodové občas zasazováni pod savce.

Kodo BílýEditovat

Nejvzácnější druh koda. Kodo bílý je předmětem mnoha příběhů, jak tauřích, tak kentauřích a dokonce i orkové o něm skládají své písně.