FANDOM


Advanced-Races-Kobolds-detail

"Ty ne vzít svíčka!"

Základní údajeEditovat

Třída: Savci

Stupeň civilizace: Primitivní

Přizpůsobení: Podzemní život

Sociální chování: Společenský

VzhledEditovat

Kobold je humanoid silně připomínající krysu. Obvykle neměří víc než tři čtvrtě metru na výšku. Mají protáhlý čenich obrostlý vousky a štětinami, krátké, ale poměrně silné a svalnaté ruce a nohy, dlouhý krysí ocas a povětšinou křivá záda. Tohle všechno jim umožňuje žít hluboko pod zemí, kde si hloubí své chodby, nory a hnízda. Na povrch vylézají zřídka nebo vůbec ne. Pověra tvrdí, že nesnáší denní světlo, protože se ze všeho nejvíc bojí vlastního stínu. Jenže přestože žijí pod zemí už od svého zrození, jejich zrak se velmi podobá našemu, čili v důlní tmě je téměř k ničemu. Koboldi si ale uměli poradit a vyrábějí si své vlastní důlní svíčky. Mají různé odstíny kůže, od bílé, přes růžovou a pleťovou až po tmavě oranžovou. V tlamách se jim bělá řada velmi tvrdých a odolných zubů.

PotravaEditovat

Tunnel Rat Kobold

Přesně říct, čím se živí koboldi, nemůžeme, protože to nikdo pořádně neví. Podle jejich zubů můžeme usuzovat na všežravce a to taky práci neulehčuje. U zabitých koboldů se ale našly kusy ukradeného chleba a sušené maso. Předpokládá se, že si někde v hlubinách pěstují houby nebo chutné kořeny, ale není to nijak potvrzené. Víme však jistě, že kobold není lovec a když už, tak maximálně nějakých důlních krys.

Oproti tomu máme jistotu v jedné věci: zbožňují mléko. Jsou známy případy, kdy se celé skupiny koboldů v noci vyplížily ze svých dolů a vloupali se na farmu, kde vypili všechno uskladněné mléko a dokonce se naučili svýma jinak dost necitlivýma rukama dojit krávy. Zdá se však, že jim chutná především kravské mléko, takže pastevci ovcí a koz mohou být v tomto ohledu klidní.

Sociální chováníEditovat

Kobold není právě tím nejinteligentnějším tvorem, ale přesto zvládá celkem úspěšně tvořit rozsáhlá společenství a populace. Žijí ve velmi početných skupinách, v nichž má každý svoji úlohu. někteří jedinci kutají, další shánějí jídlo, vyrábějí svíčky, stráží chodby a podobně. V tomto společenství neexistuje něco jako vůdce nebo vláda. Přesto se dokáží velmi snadno dohodnout na zásadních otázkách a plánech, jako třeba kudy hloubit dál. Třebaže nejsou nejchytřejší, mají celkem ostré smysly a stejně tak dokáží snadno a rychle vyhodnotit situaci.

SetRatioSize10243000-Kobold-Geomancer-by-Zoltan-Boros-and-Gabor-Szikszai

Symbióza s ostatními tvoryEditovat

Ve světě Azerothu je jen málokdy vídané, aby se nějaké dvě primitivní civilizace spojily a žily spolu beze sváru, naopak si pomáhaly. Koboldi jsou v tomto ohledu průkopníky. Zvládli navázat kontakty s harpiemi, s nimiž tvoří velmi dobré duo. Harpie je ochraňují a koboldi za to pro ně pracují nebo jim platí blyštivými kameny z podzemí.

Jiným příkladem je severský druh kobolda jménem Snobold. Těmto tvorům se podařilo uzavřít spojenectví s magnataury na podobném principu, jako jejich jižním bratrancům s harpiemi. Magnatauři jsou pro ně velmi dobrou ochranou výměnou za práci, kterou po nich tito severští obři požadují. Dokonce společně občas i loví, další akce, z níž obě strany vyjdou vítězně.

V posledním případě se vracíme zpět na jih, kde koboldi z Elwynnu a Westfallu pracují pro nechvalně proslulé Bratrstvo Defiasů. Mezi nimi a Defiasy panuje relativně napjatá nálada. Koboldi pro ně zaplavili doly v Elwynnském lese a ve Westfallu a teď v nich sami těží. Defiasové je spíše jen vedou a vybírají od nich poplatky.

VýskytEditovat

KolboldMoM

Většina koboldů žije (pravděpodobně) pod Redridgskými horami a o svět tam nahoře se nestará. Ti zvědavější se vydávají na povrch skrze doly v Elwynnském lese a Westfallu, nicméně podle teorií Objevitelské ligy jsou koboldi rozšíření pod celými Východními královstvími. Jako důkaz uvádějí koboldy, které nazývají jménem Drywhisker a kteří se vydali na povrch na východě Arathorských výšin (Arathi Highlands).

Jiným případem jsou koboldi zvaní Gravelsnout. Ti se objevili v Tisící jehlách (Thousand Needles), v Kalimdoru. Není známo, jak se tam dostali, ale údajně tam těží pozoruhodnou rudu, o kterou je velký zájem mezi zbrojíři Hordy. Zájem narůstá tím spíš, že nikdo neví, kde důl Gravelsnoutů je.

Na závěr je třeba uvést poddruh jménem snobold, který se usadil v dalekém Northrendu, kde uzavřel spojenectví s magnataury. Už jenom svojí existencí dokazuje, že kobold se dokáže snadno přizpůsobit i drsnějšímu podnebí, je-li třeba.

ZvykyEditovat

You no take candle by zaigraev-d7w8irs

Spíše než hovořit o tom, které zvyky mají, je zvláštnější hovořit o tom, které nemají. Mám na mysli svatbu. Koboldi nic jako svatbu neznají, což je zvláštní, vezmeme-li v úvahu, jak velká a organizovaná společenství vytvářejí. Dokonce i murloci znají něco jako alespoň dočasné soužití, koboldi ale ne. V tomto ohledu se chovají jako zvířata. Když dospějí, cestují mezi hnízdy nebo dokonce i většími skupinami, dokud se s nějakým hnízdem nespokojí. Tam se rozmnoží a opustí hnízdo, nechávajíce mláďata svému osudu. Velká část koboldů se ale i přesto dospělosti dožije, protože v podzemí nemají téměř žádného nepřítele a také dospívají velmi rychle.

PůvodEditovat

Podle Branna Bronzebearda a jeho teorie pocházejí koboldi z troggů, nikdo pro to ale nemá jasnou obhajobu a tak tato teorie zůstává stále pouze teorií, především proto, že nevysvětluje jejich krysí vzezření.

Kobold wow h1

DruhyEditovat

Kobold RedridgskýEditovat

Nejznámější ze všech druhů, hlavně proto, že je o něm nejvíc slyšet. Otevřeně spolupracují s Defiasy a jsou tedy osinou za krkem mnoha počestných lidí a horníků ze Stormwindského království. Nalézt je můžeme v Elwynnském lese a ve Westfallu, jejich hlavní sídlo je však pod Redridgskými horami.

Kobold AlterackýEditovat

Podobný svému jižnímu příbuznému. Nevylézá však tak často na povrch a také není tak společenský. Většinou se drží dál od všech větších tvorů žijících na zemi. V žádném případě s nimi neuzavírá spojenectví a to z něj dělá nejuzavřenější druh ze všech. Jediné zdokumentované spojenectví mají s obry z Arathorských výšin (Arathi Highlands), kterým pomáhají udržet v zajetí princeznu elementů Myzrael. Právě tam je můžete nalézt, nicméně sídlo mají pod Alterakem a také se tam objevují. Mnoho veteránů z bitvy o Alteracké údolí vám to potvrdí.

Kobold KalimdorskýEditovat

K nalezení v Tísici jehlách (Thousand Needles) a ve Stonetalonských horách. Je známý svojí symbiózou s harpiemi a taky tím, že u něj jako u jediného kobolda neznáme hlavní hnízdo. Můžeme se jen domnívat, že bude někde pod Mulgorem nebo pod Pustinami (Barrens).

SnoboldEditovat

Snobold vassal

Se snoboldy se tak snadno jako s ostatními druhy nepotkáte, žijí totiž daleko na severu, ve zmrzlém Northrendu. Jsou velmi odlišní od svých příbuzných z jihu. Jsou porostlí hustou modrou srstí, která jim nezřídka zamrzá v typické vouskovité rampouchy. Zajímavé je, že snoboldi nemají typické svíčky, místo toho na svých hlavičkách mají přidělané misky s hořícími uhlíky, které jim pravděpodobně slouží jako náhradní zdroj světla.

Magie a koboldiEditovat

Mezi koboldy se čas od času najdou jedinci, kteří jsou dostatečně schopní na to, aby zvládli základy evokační magie, především pak ohnivé koule, které zvládají velmi dobře. Krom nich ale také dovedou ledové štíty nebo mnoho zemních kouzel. Koneckonců, se zemí jsou spjatí nejvíce. Koboldí kouzelníci nemají příliš mnoho výhod v hierarchii, ale stačí na to, aby nemuseli kutat. Místo toho slouží jako bojové jednotky, které zaujmou pozice vždy, když je důl v ohrožení. Samozřejmě jich není nikdy dost na to, aby sami ubránili všechny chodby. Naštěstí pro ně jsou horníci dostatečně silní a krumpáč nakonec není zas tak komplikovaná zbraň, která by vyžadovala mnoho přemýšlení.

SvíčkyEditovat

You no take candle by anglorum-d7a0n1t

Důležitým pilířem života koboldů jsou jejich svíčky. Neví se, jak a z čeho je vyrábějí, ale především mezi lidmi jsou velmi žádané jako ingredience do lektvarů, jako trofej nebo z prostého důvodu, že dlouho pěstované tajemství výroby koboldích svíček jim umožňuje hořet mnohem déle než běžně získatelné svíčky.

Koboldi jsou na své svíčky velmi pyšní a často je brání i vlastním životem. Jsou pro ně životně důležité, neboť bez nich neuvidí v dolech ani na krok. Nějakým způsobem si je dokáží připevnit na hlavičky a sami se nespálí, když svíčka po čase uhoří až na konec. Ti bohatší a šťastnější koboldi pak mají důlní helmy, které si buď sami vyrobí nebo najdou nebo ukořistí. V tom případě svíčku nataví a přidělají ji na helmu, či si vytvoří vlastní držák na svíčku.