FANDOM


Quest Thwarting Kolkar Aggression TCG


Základní údajeEditovat

Třída: Savci

Stupeň civilizace: Pokročilá společnost

Přizpůsobení: Pozemský život - pouště a pustiny

Sociální chování: Společenský

VzhledEditovat

2006-06-12-desolace-centaur

Kentauři jsou hybridní tvorové, napůl koně, napůl lidé. Plně vzrostlí jedinci mohou dosahovat výšky i více než dvou metrů od kopyt k hlavě a vážit více než tunu. Jejich koňská část bývá velmi hustě osrstěná, tmavé barvy a zdobená různými malbami. To všechno je proto, aby přežili ve svých nejtypičtějších podmínkách-pouštích. Jejich kopyta jsou velmi široká, díky čemuž se kentauři nepropadají do písku a hustá srst je chrání před písečnými bouřemi.

Humanoidní část je taktéž mnohem chlupatější, než je zvykem u lidí, přesto je jasně vidět, kde se kentaur dělí. Vršek kentaurů připomíná ošklivého podsaditého člověka, ale kentauři s lidmi příbuzní v žádném případě nejsou. I horní část bývá zdobena barvami, i když jasně převládá tetování. Pěstují si dlouhé vlasy a kníry, které si upravují tak, aby byly co nejdelší a nejtenčí. Oči mají úzké a šikmé, takže jim do očí nevniká písek nebo otravný hmyz, který je neustále obletuje. Uši jsou delší než u lidí a připomínají trochu koňské. Tvářím kentaurů chybí jeden typický rys: rty. Nevíme, zda je absence rtů dědičná, či se jedná o nějaký rituál, při němž se rty odstraňují, avšak účel této anomálie je zřejmý. Ústa bez rtů totiž vytváří příšerný škleb, kterým se kentauři navzájem před bojem zastrašují. Na některých expemplářích také vidíme kly. Opět není jisté, zda jde o dědičný znak nebo o ozdobu, protože je vídáme výhradně na vůdcích jednotlivých klanů, takzvaných khanech neboli chánech.

PotravaEditovat

Centaur by kikicianjur-d36zv8n

Třebaže kentaury můžeme jistě řadit mezi všežravce, primární složkou jejich stravy je maso. Kentauři jsou rození lovci, jejich koňská část z nich dělá rychle se pohybující dravce a lidská část jim umožňuje používat zbraně. Jsou stejně rychlí jako lovci na koních, s tím rozdílem, že jsou mnohem obratnější a vědí, co jejich pohon vydrží, na rozdíl od mnoha jiných jezdců. Zvládnout tak uhnat i pro jiné rasy velmi obtížnou kořist.

Své rychlosti ale používají i v jiném, smutnějším ohledu. Schopnost rychle se přemisťovat terénem z nich dělá nepolapitelné bandity. Svědkové přepadení kentaury vypovídají o jejich rychlosti, síle a především brutalitě. Kentauři-bandité napadnou karavanu, vezmou co potřebují a zbytek spálí, nechávajíce přepadené na pospas osudu na horkém pouštím slunci.

Skutečnost, že žijí v suchých a nehostinných pláních, brání tomu, aby měli alespoň nějaké základy zemědělství. Přesto se vždy najde několik schopných šamanů, kteří dokáží vypěstovat nebo přinejmenším najít nějaké rostliny. Kentauři si však na vegetariány nehrají a drží se svého oblíbeného masa.

Sociální chováníEditovat

Centaur-wow-krenka

KlanyEditovat

I přes svoji drsnou, nelítostnou a brutální povahu dokáží kentauři velmi efektivně spolupracovat. Ovšem pouze v rámci jednoho klanu, které se navzájem nenávidí a jakmile má jeden klan dost, aby nemusel nějaký čas shánět potravu, okamžitě vyrazí na nájezd jiného klanu, buď, aby jej zničil nebo aspoň zredukoval jejich počty, nebo aby jim uloupil jejich vlastní drahocenné zásoby. Spojenectví mezi kentauřími klany je velmi vzácné a kentauři samotní se k němu uchylují jen v krajních případech, jako je například velké sucho nebo vpád společného nepřítele. Sjednocení se ale naštěstí snaží zuby nehty vyhnout, protože chán, který žádá jiného o pomoc, tím dává najevo vlastní slabost a ztrácí tak čest. Jejich nepřátelé si ale většinou uvědomují, že jednotní kentauři by je dokázali zničit v řádu několika měsíců. Klanů není příliš, ale každý má za sebou mnoho bojovníků. Oficiálně jich je pět, stejně jako bylo pět prvních chánů. Jejich jména jsou Kolkar, Gelkis, Magram, Maraudine a Galak.

Kentauři vs. TauřiEditovat

400px-Tauren vs Centaur

Mezi těmito dvěma rasami hoří válka už od samého počátku. Obě strany se nenávidí a mají pro to velmi dobré důvody. Kentauři žijící v Pustinách (Barrens) byli nechvalně proslulí tím, že lovili žirafy...až příliš. Díky úsilí taurů tento druh nevymřel, místo toho se kentauři obrátili na ně. Vyhnali je z jejich domoviny Mulgore a taury samotné během dlouhých válek přivedli až na kraj vyhubení. Tauři věří, že kentauři byli zrozeni jako jejich protiváha, jako zlo, jenž má navěky trápit zem, kterou oni brání. Válka, která se vyvíjela dobře pro kentaury, ale byla nečekaně obrácena s příchodem Thralla a jeho Hordy na Kalimdor. Tauři se spojili s Hordou a společně drtili kentaury, až nakonec znovu získali Mulgore pro sebe a vyhnaly kentaury do Desolace, nehostinné krajiny, kde strádají dodnes. Jejich vzájemná nenávist ale neutichá. Tauři a ostatní členové Hordy dokonce kentaury nenávidí tak moc, že si z nich vyrábějí koberce.

VýskytEditovat

Centaur by lynxmb-d4i39f7

Kentaury dnes najdete roztroušené po celém středním Kalimdoru. Jelikož se klany navzájem nenávidí, snaží se držet co nejdál od sebe a od taurů. Klan Kolkar, který je asi největší a rozhodně nejbojovnější, žije primárně na východě Desolace, ale podařilo se jim proniknout do Stonetalonských hor a odtamtud se dostali až do Barrens, kde sužují zdejší obyvatele a provokují Hordu. Několik se jich dokonce prosmýklo pod rukama Hordy až do jižního Durotaru. Gelkis se usadil v ruinách na jihu Desolace, odkud pořádají své nájezdy na svého hlavního nepřítele, klan Magram, žijící na jihovýchodě. Klan Maraudine si pro sebe obsadil asi nejvýhodnější polohu, Údolí kopí, v němž se nachází místo, odkud podle mýtů kentauři vzešli, Maraudon. Od války si nejvíc odpočine klan Galak, který žije v Tisíci jehlách (Thousand Needles).

PůvodEditovat

O svém původu mají kentauři legendu, která se časem ukázala být pravdivou. Přestože se tvrdilo, že jsou nemanželskými potomky Cenaria, ve skutečnosti jsou bastardy Zaetara, Cenariova syna, a princezny Theradras, dcery Paní země Therazane. Brzy po svém vzniku kentauři v čele s pěti nejstaršími bratry zavraždili svého otce a rozutekli se v čele svých pěti klanů po Kalimdoru.

Zvyky, pověry a kulturaEditovat

180px-CentaurArt

Kulturní umění kentaurů nikdy nepřesáhne hranice jejich vlastních stanů, které si staví všude, kde se usadí. Nutno říct, že vedou nomádský život, takže ani jejich stany dlouho nevydrží. Většinou se proto jejich umění skládá z bohatých tetování, které má prakticky každý.

Kentauři jako lovci samozřejmě znají koda, nicméně se velice děsí bílých kodů, které považují za nositele zkázy.

Některé klany (jestli ne všechny) praktikují kanibalismus a to nejen mezi příslušníky své vlastní rasy. Jsou schopní sníst i zajatce z jiných ras, především taury.

Šamanismus kentaurůEditovat

Centaurs

Třebaže společnost kentaurů je silně patriarchální, z nějakého důvodu zastávají muži spíše podřadné práce nebo loví či bojují. Oproti tomu má většina žen mystické nadání, díky němuž praktikují šamanismus. Ovšem nepleťte si to s šamanstvím, jaké známe od orků, taurů, trolů nebo draenejů. Tato verze je mnohem temnější a pokřivená, protože kentauři živly neprosí o pomoc, ale ovládají je svojí vrozenou zuřivostí, kvůli níž jsou jejich kouzla prosycená nenávistí. Nejsou určena k tomu, aby pomáhala nebo budovala, má jen a pouze ničit všechno, se jim postaví do cesty.