FANDOM(tento text je překlad textu z wowwiki, který jsem částečně vykrátil, protože autor původního textu se dost opakoval, jinak jde o mechanický překlad)

Obecné info

Gnollové patří mezi mladší rasy Azerothu. Tito hyenám podobní humanoidé jsou asi metr a půl vysocí. Jsou extrémně agresivní. Často bojují mezi sebou kvůli prkotinám (čí stín je větší atd.). Mnozí tvrdí, že gnollové by byli hrůzubudící rasou, kdyby přestali bojo
Gnoll.123JPG
vat mezi sebou a zorganizovali by se do armády. Gnollové jsou známí pro svou mazanost, divokost a zálibu boje z blízka.

Gnollové obývají Alterac Mountains a Redridge Mountains, ale rozšířili se po celém Azerothu. Dokonce i do Kalimdoru, kde bojují s jinými agresivními humanoidy o lovecká území.

Jejich tendence k neustálému boji mezi sebou jim zabraňuje dosáhnout sjednocení většího než jsou smečky, což ovšem snižuje hrozbu, s jakou je vnímají ostatní rasy, které by jednotní gnollové mohli snadno přečíslit (jak počty tak i silou). Příležitostně se dá narazit i na žoldáky z řad gnollů, ať už se jedná o jednotlivce nebo o menší skupinky (většinou do pěti členů).

Gnollové ze stejné smečky většinou sdílí i podboný vzhled. Jejich srst je načervenalá až hnědá, černá, šedivá až nazelenalá, nebo žlutá. Pokud jsou mokří, vydávají specifický zápach (jako mokrý pes).

Masožraví gnollové pohlížejí na vže živé jako na jídlo (včetně ostatních gnollů). Jídlo je to, co je motivuje, ne peníze nebo moc. Gnollové nemají žádné cítění s ostatními rasami. Raději by je snědli, než aby s nimi spolupracovali. Jakákoliv aliance bude fungovat pouze do doby, dokud budou gnollové dobře nakrmeni.

Gnollové jsou schopni vytvářet jednoduché nástroje, ale neumí pracovat s kovy. Nefarmaří, ale spoléhají se na nomádský způsob života a na lov.

Gnollové nejčastěji útočí, pokud mají početní převahu, kterou používájí k obklíčení protivníka. Rádi útočí ze zálohy, při čemž vyhledávají místa s nevýhodnějšími podmínkami.

Výskyt

Gnollové se vyskytují převážně ve Východních královstvích. Nedávno byli spatřeni i na Kalimdoru, obvykle pracující pro gobliní kartel, nebo pro nějakou pirátskou skupinu. Několik gnollích smeček bylo spatřeno ve Feralasu.

Kultura

Společnost

Společnost gnollů je řízena pouze silou. Nejsilnější jedinec se stává vůdcem smečky, zatímco nejslabší jedinci je stávají potravou pro ostatní. To ovšem znamená, že se vláda smečky rychle mění. Projev jakékoliv slabosti u vůce smečky může vyústit v krvavý převrat.

Společnost gnollů vykazuje omezenou specializaci jedinců
Gnoll hunter

Gnoll Assassin

Surovci (gnoll brutes) jsou největší a nejsilnější gnolové, kteří jískávají svou sílu díky vysoké pozici v potravním řetzci.

Vrahové (gnoll assassins) jsou uznávání za svojí intelingenci, která jim umožňuje ovládat komplexnější zbraně, jako je například luk. Často používají jedy.

Pytláci (gnoll poachers) jsou zvědové a lovci pro zbytek smečky. Většinou používají zbraně, které jískávají ze svých kořistí

Správci (gnoll wardens) jsou ti gnollové, kterí si vybudovali magické spojení s přírodou a využívají její moc k tomu, aby ostatní gnolly drželi na uzdě.

Gnollové jsou skvělí válečníci a lovci. Jejich vrozená agresivita a krutá povaha je nutí jít po své kořisti jen z čirého potěšení ze zabíjení. Kouzelnící většinou bývají šamani ovládající elementy a mívají válečnické tendence. Přiležitostně se gnoll připojí  ke skupince dobrodruhů, a to za účelem zničení společného nepřítele. Také se stává že je gnoll vyhoštěn ze smečky. Takový jednici jsou vetšinou příjmání společnostmi, které si cení agresivních válečníků a lovců.

Gnolls

Gnollové v akci

Čas od času se gnollové spřáhnou i s Aliancí nebo Hordou. Záleží na tom s kým mají více společných nepřátel. Někteří operují samostatně jako žoldáci, kteří se přidají k tomu kdo zrovna nabídne nejvíc. Gnollové mají silné paže, ale chybí jim předvídavost a smysl pro plánování a strategii. Skupina Defias Brotherhood je známá tím, že příležitostně najímá gnolly.

Gnollove jsou extrémně násilná stvoření, že je až s podivem, že spolu vydrží tak dlouho aby se rozmnožili. Ve velkých skupinách se shromažďují jen v případě, že mají příležitost k bitvě a dobré kořisti. Jsou to divocí a nespolehliví žoldáci, kteří pujdou kamkoliv, kde je jim nabídnut dobrý boj. Někteří věří že kdyby se gnollové sjednotili, mohli by utvořit impozatní armádu.

Gnoll family photo by benwootten-d7ytx65

Gnollí smečka

Divocí a líní gnollové raději drancují a kradou, než aby pracovali. Největší a nejsilnější gnoll ve skupině se nazývá surovec (brute). Jsou to de facto vůdci smečky, a ostatní se jim podrobují. Berou si nejlepší část kořisti a to, co nechtějí, nechávají ostatním.

Je možnost, že gnollové jedí ostatní humanoidní rasy, ale může jít jen o pověry a existuje o tom jen velmi málo důkazů.

I když většina gnollů preferuje zbraně na blízko nebo zbraně střelné, někteří používají šamanistickou, nebo dokonce i temnou magii.

Gnoll Shaman

Gnoll Shaman

Jejich oblíbenými zbraněmi jsou palcáty (a ostatní tupé zbraně) a kuše. Tupé zbraně mají rádi proto, že jim umožňují rozbíjet kosti (Gnollové považují morek z kostí za delikatesu) a proto, že jsou snadnější na výrobu. Co se týče magie, gnollové preferují magii přírody a blesků.

Gnollové staví malé osady s pevnými budovami známými jako gnollí chatrč (gnoll hut) a zlaté doly. Gnollové spatřeni v Jangolode Mine ve společnosti s Defias brotherhood používali k těžbě zlata poměrně vyspělé technologie (jako kolejové vozíky).

Mnoho gnollů bylo viděno, jak nosí kulatý znak s packou uprostřed. Význam tohoto znaku je prozatím neznámý. Gnolové nosí koženou a kovovou zbroj a pod ní vždy šaty.

Jazyk

Gnollové občas mluví špatnou a lámanou běžnou řečí (common), většinou ale mluví řečí těch, s kterými zrovna komunikují. Například: Common, Darnassian, Orcish, Thalassian a Zandali.