FANDOM


The Story of the Defias Brotherhood Warcraft Lore

The Story of the Defias Brotherhood Warcraft Lore

Edwin-vancleef-4

"Stroj funguje dobře jen pokud všechna jeho kolečka pracují tak, jak mají."

-Edwin Van Cleef


Bratrstvo Defias je obávaný gang loupežníků, zlodějů, pirátů a vyděračů, vzniklý z bývalého Cechu kameníků. Jejich úhlavním nepřítelem je Stormwindské království a jeho král Varian Wrynn.

Vznik BratrstvaEditovat

Když byl během První války Stormwind vypálen do základů, najal Dům šlechticů Cech kameníků v čele s Edwinem Van Cleefem, aby město znovu postavili, což byl velký a ambiciózní projekt. Edwin a jeho cech ze sebe vydali to nejlepší s vidinou slávy a také nebývalé odměny, kterou jim šlechtici slíbili. Kameníci tehdy přijali mnoho dělníků, architektů a umělců, aby dokázali postavit zničené město. Velkým úspěchem bylo ohnutí toku řeky a odstřelení skal na pobřeží, díky čemuž se Stormwind zvětšil a dostal přístav. Z pera Kameníků také vyšel návrh na Trpasličí čtvrť, která byla mnohem lépe situovaná pro potřeby malého lidu.

Když byla práce hotová a Stormwind opět zářil, požadoval Edwin zaslouženou odměnu. Netušil však, že za nitky celou dobu tahá Katrina Prestor alias Onyxia. Není přesně známo, co se tehdy stalo, jestli Edwin požadoval přílišné navýšení nebo šlechtici odmítli zaplatit, ví se jen, že právě peníze byly příčinou. Když se chtěl Edwin hájit před králem, Dům šlechticů okamžitě zareagoval a oficiálně rozpustil jeho cech. To Kameníky rozhněvalo a v čerstvě vystavěném městě vypukly nepokoje, během niž náhodně letící kámen zabil královu manželku Tiffin Wrynnovou. Rozlícený Varian postavil Kameníky mimo zákon a vyhnal je z města.

200px-Edwin VanCleef TCG2

Edwin Van Cleef však nehodlal nechat svoje dělníky bez práce a peněz. Rozhodl se, že peníze od království dostanou, ať už jim je dají dobrovolně nebo ne. Tak vzniklo Bratrstvo Defias, které okrádalo kupce a vesničany. Prozíravý Van Cleef ale rychle pochopil, že tohle není cesta, jak se pomstít Stormwindu. Pomocí dobře mířených útoků prakticky ochromili stráže v Elwynském lese, které neměly dost sil, aby je pronásledovaly a už vůbec si nemohly dovolit zaútočit na hlavní baštu Defiasů: Westfall.

Tam se Bratrstvo rozjelo naplno. Vydíráním, silou i donucovacími prostředky postupně získali mnoho farem a polí, z nichž některé dál využívali za pomoci darů od svých gobliních přátel, takzvaných sklizňových golemů, další jen vypálily a posypali hlínu solí. Jediný, kdo s nimi dokázal aspoň trochu bojovat, byl Gryan Stoutmantle a jeho Lidová domobrana (People's Milita). A Bratrstvo rostlo, nabíralo do svých řad zlobry, gobliny, trpaslíky...všechny, kdo se chtěli nějak pomstít Stormwindu. Měli své vazby na Krevplachtové piráty (Bloodsail bucaneers) i na Venture Company. V bývalých dolech Moonbrooku vybudovali své doupě, v němž připravují svoji zbraň pro finální útok na Stormwind: starý zlobří juggernaut, obří loď s největší střeleckou silou v Jižních mořích. S ním hodlají vykonat svoji konečnou pomstu na městě, které jim tolik ublížilo.

Bratrstvo dnesEditovat

SloženíEditovat

Defias Brotherhood

Defiasové nejsou v žádném případě čestní rebelové, nýbrž sprostí zločinci, s nimiž svádí Stormwind těžké boje. Dnes už drtivá většina Defiasů dávno zapomněla na nějaké vznešené ideály, za něž bojovali první Defiasové.

LoupežníciEditovat

Jádrem sil Defiasů jsou bezpochyby loupežníci a žoldáci, kteří přepadávají pocestné v Elwynském lese a ve Westfallu. Třebaže v počátku Bratrstvo nemělo téměř žádné členy, které bychom mohli nazývat vojáky, rychle se naučili, že obchodní vozy na cestě lesem jsou jen málokdy hlídané a proto se drží taktiky "Udeř a zmiz", která se jim více než vyplácí. Nejsou to muži cti, útočí výhradně zezadu a na slabá místa.

Bestiary Thumb Defias Thief

Ve Westfallu se zase specializují na zastrašování tamějších rolníků a zabírání jejich majetku. Pokud farmář nepřepíše majetek na Bratrstvo a nepřijme chudou almužnu, kterou mu za ni vyplatí, může se těšit na velkou řádku nepříjemností. Občas pojde dobytek, občas shoří úroda nebo dokonce rovnou farma. Zruinovanému zemědělci nakonec nezbývá nic jiného, než padnout v obraně svého majetku nebo sbalit to co mu zbylo a zmizet do Stormwindu.

DělníciEditovat

V téhle složce nalezneme nejvíce pozůstatků poctivých Defiasů, kteří se nedali úplně na dráhu zločinu a zůstaly jim nějaké morální zásady. Je to zejména proto, že veškerý čas tráví v podzemí Mrtvých dolů (Deadmines), kde zásobují své bojovníky zbraněmi, svá pole sklízecími golemy a samozřejmě pracují na juggernautu. Největší část tvoří goblini najatí ze Steamwheedleského kartelu nebo zajatci, kteří jsou nuceni kopat v dolech. Samozřejmě se mezi nimi najdou i skuteční dělníci se skutečným platem. Žádaní jsou hlavně zlobři a gnollové a to pro jejich velkou fyzickou sílu a odolnost.

PirátiEditovat

Mrsmite

Piráti tvoří menšinu a téměř bez výjimek jsou najatými námořníky, než opravdovými Defiaskými piráty. Rekrutují se z řad pirátů ze Stranglethornu a neplní nějakou zvláštní úlohu. Většinu času tráví buď v jeskynním systému Mrtvých dolů a připravují se na závěrečný útok, nebo v Booty Bay, kde verbují další bukanýry.

MágovéEditovat

BSf8a39

Mágové jsou další menšina. Defiasové se u mágů zaměřují především na kvantitu a jen vzácně se objeví talentovanější mág s větší mocí i ambicemi. Defiasští kouzelníci se využívají především k zastrašování farmářů než ke skutečnému boji. To ale neznamená, že se v ohrožení nedokáží účinně bránit.

SpiklenciEditovat

Poslední částí Defiaského podsvětí jsou spiklenci a špehové ve Stormwindu a okolí. Defiasové jsou stále slabí v porovnání s armádami Aliance a na bitevním poli se s ní nemohou měřit. Proto mají své lidi uvnitř, kteří sabotují, ovlivňují a ochromují nepřítele. Cílem těchto spiklenců je získávat nové spojence a rozbít říši zevnitř. Proto občas nějaký zločinec jen tak opustí žalář nebo někdo zmizí, či se dokonce někdo obohatí na tom, že se dívá správným směrem. Pro úspěch celé "rebelie" jsou spiklenci klíčoví a také velmi nebezpeční.

Poznávací znakyEditovat

Defias Watchman

Nejtypičtějším znakem Defiasů je ten, kterým si vysloužili takovou slávu: rudé šátky. Těmito šátky si během svých útoků ovazují obličeje, aby jejich identity zůstaly alespoň trochu utajené a v záplavě otrhaných loupežníků slouží jako rozlišovací prostředek mezi Defiasy a jejich protivníky. Svoji roli hraje i materiál, z něhož jsou šátky ušité. Nejvyšší představitelé nosí hedvábné šátky, které si ale nemohou dovolit všichni, proto má většina obyčejných loupežníků šátky lněné a jejich kapitáni potom vlněné. Jednoduše: čím vyšší šarže, tím lepší materiál. Je dobré si pamatovat, že podle toho vyplácejí zákonodárci vyšší odměnu za kvalitnější šátky.

Druhým znamením, mnohem lépe skrytým, je tetování na hřbetech ruky ve tvaru ozubeného kola, které mají všichni Defiasové stejné, nehledě na pozici. Rozeznávají se tak špehové, kteří samozřejmě nemohou nosit šátky. Ozubené kolečko na ruce jim má také připomínat motto jejich pána Van Cleefa o tom, že stroj klape tak dobře, jako jeho kolečka. Mají tak neustále před očima (pokud zrovna nenosí rukavice), že jsou součástí velkého stroje s jediným cílem.

HierarchieEditovat

Defiasbig

Sebedokonalejší organizace nemůže fungovat bez hierarchie, v níž se ti schopnější dostávají výše. Van Cleef se vždy vyhýbal ve svém bratrstvu vojenským pojmům, protože věří, že klíčem k poražení je variabilita jeho bojovníků a ne čistí vojáci specializovaní jen na jeden typ boje. Jádrem celého Bratrstva jsou jednotlivé gangy, z nichž každý má svého kapitána. Kapitáni mají velkou volnost v tom, kde a kdy udeří a to do chvíle, dokud nepřekročí nějakou hranici, obvykle když vyprovokují armádu nebo Lidovou domobranu k útoku. Jiným důvodem je přílišná brutalita, neboť podle slov samotného Edwina "Mrtvý pocestný poklad nenese a vesnice vypálená do základů se podruhé vyplenit nedá." K ukáznění nevychovaných band vysílá jednou za čas vysoce postavené a vycvičené členy Bratrstva, aby pročistili zlou krev v divokých bandách. Většina band je více méně bezejmenná, jiné si ovšem dávají jména buď podle svých úspěchů, polohy tábora nebo svého kapitána.

Vůdci a pučmidrátiEditovat

1394828521273

Edwin Van Cleef - Hlavní boss a zakladatel Bratrstva, bývalý cechmistr Cechu kameníků

Morgan Sběratel - Velitel Defiaských operací v Elwynském lese

Bazil Thredd - Edwinův vrchní důstojník, v současné chvíli uvězněn ve Stormwindu, kde plánuje vězeňské povstání

Lord Gregor Lescovar - Spojenec Defiasů v Domě šlechticů

Kapitán Greenskin - Admirál Defiasů, kapitán juggernautu

Marisa du'Paige - Učitelka mágů v Mrtvých dolech

Předák Rhakh'Zor - Předák v Mrtvých dolech

Klaven Mortwake - Emisar Defiasů u Venture Company

Benny Blaanco - vůdce největší loupežnické bandy ze severu Westfallu

Jitters - Defiaský špeh v Duskwoodu

(Ještě čeká na rozšíření)