FANDOM


Dryad WoW
350px-Unbound Dryad

"Děti" Cenaria jsou rasy, které pochází z krve poloboha Cenaria. Všechny mají dolní část těla podobnou laním či jelenům (tedy čtyřnohá) s humanoidním tělem od pasu nahoru, které se zvedá ze zvířecího.

Patří mezi ně dryády, lesní a ledové nymfy, strážci hvozdu, kentauři a magnatauři.Dryáda

je nestárnoucí strážce přírody. 

Forest nymph

Lesní nymfa

Dryády jsou dcerami Cenaria, hlídají zdraví kalimdorských lesů a jsou citlivé na zlou magii a zkázu ohrožující stromy, prameny i půdu. Mají hlavu, ruce a torzo krásné noční elfky, ale od pasu dolů je jejich spodní část těla laní. Z jejich očích vyzařuje obvykle něžný klid, ale způsob, jakým třímají svá kopí, naznačuje dlouhá léta cviku a velikou obratnost. Nevypadá to, že by jím zrovna chtěly po někom házet... ale že pokud to bude nutné, dovedou bez mrknutí oka a bezchybně zasáhnout svůj cíl.

Další typy dryád zahrnují například i dryády, které zmutovaly vlivem Starých bohů, felové magie či nákazy. Jejich těla jsou pokroucená, kůže šupinatá a z prstů jim vyrostly děsivé drápy. Tvář jim hyzdí zlý škleb a útočí s divokým křikem a bez rozmyslu.


Krystalové či nespoutané dryády lze najít v lese Crystalsong v samotném srdci Northrendu. Narozdíl od jiných dryád nejsou zbarveny podle okolních stromů. Nejpravděpodobnější je, že je zasáhla stejná dračí magie, která ovládla většinu lesa a proměnila vše živé v krystaly.

Nymfa

Dryády se dále vyvíjely do bytostí zvaných nymfy, z nichž známe dva typy - ledové nymfy severu, které Aliance a Horda potkala v Northrendu v době tažení proti Králi Lichů, kdy začaly poutníky a dobrodruhy žádat o pomoc.

Winter's Sister

Ledová nymfa

Také v lesní nymfy, z nichž bylo pár viděno na hoře Hyjal a v jejím okolí.

Dá se říci, že nymfy a dryády jsou stejné, snad jen nymfy jsou divočejší a adaptované na konkrétní prostředí. Ledové nymfy jsou prý hravé a baví se ve zmrzlých lesích Northrendu často koulovačkou. Jejich sněhové koule nezřídka zasáhnou i nic netušící poutníky.

Stejně jako klasické dryády se i ony hluboce zajímají o svůj lesní domov a jeho krásy, jsou s ním doslova propojené a budou ho zuřivě bránit proti každé zlé síle, která by napadla jejich teritorium.

Tvrdí se, že když je ledová nymfa vystavena teplejšímu podnebí, roztaje a zešílí. Ledové nymfy jsou prý velmi milé ke všem, co pomohli jim nebo zemi, kterou hlídají. Tak jako dryády mají silný vztah k nočním elfům.

Strážce posvátného háje/Strážce hvozdu

Stejně jako jejich dryádí sestry, strážci se zdají být napůl nočními elfy a napůl jeleny. Mají obrovské parohy a hřívy z listí, které jim splývají po zádech. Jedna z jejich rukou bývá pokroucená, jako by se stala zakrouceným kořenovým pařátem, jaký mívají treanti.
Keeper of the grove

Strážci mají moc nad přírodou a znají mnohá její nejmocnější kouzla, počítají se mezi nejlepší léčitele Azerothu. I když nejraději zůstávají v posvátných hvozdech a lesních chrámech, které střeží, vždy vyjdou do boje, když je Kalimdor v ohrožení.

O všech strážcích se věří, že jsou potomci Cenariových synů Remula a Zaetara, i když jsou někdy všichni označování přímo za syny samotného poloboha Cenaria. Možná jsou Remulos a Zaetar jen nejvlivnější a nejdůležitější pro příběh, ale v jiných příbězích bývají za "nejmilovanější Cenariovy děti" označováni nejen strážci a dryády, ale i sami noční elfové. Navíc první dvě rasy jsou dost často popisovány, jako by jejich horní část těla patřila nočnímu elfovi či elfce.

Nejznámější ze strážců jsou Zaetar, nejstarší Cenariův syn, Remulos, Cenariův syn a Remulosův syn Celebras, pak Ordanus, který je pokládán za Cenariova syna a kultisté z Hordy chtějí jeho hlavu, nebo Califax, strážce Iillidanova vězení.
Keeper of the Grove (game asset)

Co se týče ostatních "dětí Cenaria", o kentaurech se dost dlouho podle legend věřilo, že jsou jeho přímými potomky. Ve skutečnosti tato barbarská nomádská rasa vznikla spojením Zaetara, Cenariova syna, s princeznou Theradras, dcerou Therazane. Krátce po svém stvoření tito potomci ale zavraždili svého otce, pět kalimdorských klanů centaurů tedy pochází ze Zaetara.

Magnatauři jsou také pokládáni za potomky Cenaria, jejich těla jsou podobná obřím připojeným k tělu mamuta. Jejich původ je zahalen tajemstvím a neexistují o něm ani legendy, ale podle archeologických nálezů kdysi existovalo několik jejich říší, které byly na severu dominantní, nikdy ale nebyly příliš vyspělé a nedostaly se dál, než k výrobě nejprimitivnějších nástrojů. Také se dochovaly písemné záznamy lidí, kteří byli magnataury drženi jako otroci.

The grove keeper by breathing2004

Spojenci přírody

Ss22-hires-1-

Posvátný hájek